Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Nieuws » Convenant Sociale Huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Convenant Sociale Huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis

Sinds juli 2010 is CVBA Maaslands Huis de tweede sociale huisvestingsmaatschappij waarmee het Toegankelijkheidsbureau een samenwerkingsovereenkomst afsloot.

Als sociale huisvestingsmaatschappij specialiseert Maaslands Huis zich in de bouw van degelijke en betaalbare woningen die vervolgens worden verhuurd of verkocht. De expliciete taakstelling in de Vlaamse Wooncode en de opgebouwde deskundigheid inzake de bouw van woningen met gunstige prijs-kwaliteitsverhouding, maakt de sociale huisvestingsmaatschappijen tot bevoorrechte partners van lokale besturen bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal woonbeleid. In dit woonbeleid is het belangrijk dat ook aandacht wordt besteed aan personen met beperkingen en ouderen; een belangrijke taak is dus weggelegd voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Maaslands Huis wil op een gestructureerde wijze een toegankelijkheidsbeleid in de eigen werking implementeren. Via een samenwerkingsovereenkomst met het Toegankelijkheidsbureau kan Maaslands Huis systematisch beroep doen op de ondersteuning van het Toegankelijkheidsbureau. Het Toegankelijkheidsbureau is bevoorrechte partner voor advisering nieuwbouw- en verbouwingsprojecten en advisering woningaanpassing.

Nieuwsoverzicht