Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding » Wonen » Samenwerking gemeente Diepenbeek

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Samenwerking gemeente Diepenbeek

Individueel advies woningaanpassing voor ouderen (60- plussers) en personen met een handicap

Indien een inwoner van Diepenbeek of een eigenaar van een onroerend goed welke in Diepenbeek gelegen is, zijn woning wenst aan te passen aan de specifieke behoeften van een oudere of een gezinslid met een handicap, kan hij hiervoor terecht bij het Toegankelijkheidsbureau voor een individueel advies woningaanpassing. Dit advies geeft een antwoord op alle vragen over het aanpassen van de woning, hulpmiddelen, financiële tussenkomsten, ...

Voor het uitbrengen van een advies wordt een huisbezoek afgelegd.
Tijdens het huisbezoek zal ingegaan worden op de knelpunten in de woning en zullen er tips en richtlijnen besproken worden. Er wordt onderzocht voor welke premies mensen in aanmerking komen en welke stappen hiervoor ondernomen moeten worden. Er wordt m.a.w. een totaal advies op maat gegeven, waarbij zowel technische als financiële aspecten aan bod komen.

Het technisch verslag omvat een plan met richtlijnen en maten voor de woningaanpassingen (eventueel op korte en lange termijn) geïllustreerd met planschetsen en foto's en indien nodig aangevuld met een advies over de nodige hulpmiddelen in het kader van de woningaanpassing.

Daarnaast wordt ook een financieel verslag opgemaakt. Hierin wordt een duidelijk en volledig overzicht gegeven van de premies of tussenkomsten die in aanmerking kunnen komen en hoe groot deze tussenkomsten voor de persoon in kwestie kunnen zijn.

Hoe werkt het ?

Een aanvrager dient steeds in het bezit te zijn van een ‘Woningadviescheque', die op naam van de aanvrager opgemaakt wordt en voorzien van een stempel van de gemeente. Deze cheque kan verkregen worden op de dienst huisvesting en is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de ‘gratis' adviesverlening.

Wie kan er aanspraak maken op de gratis adviesverlening ?

Wat kost het ?

Een totaal advies woningaanpassing, inclusief het huisbezoek en de rapportage, kost 87 € (incl. BTW). Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Diepenbeek en het Toegankelijkheidsbureau wordt de advieskost betaald aan het Toegankelijkheidsbureau na voorlegging van de woningadvieschecque en een technisch verslag. De adviesverlening voor elke inwoner van Diepenbeek, die tot de doelgroep behoort, is bijgevolg gratis.