Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding » Wonen » Samenwerking stad Maaseik

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Samenwerking stad Maaseik

Individueel advies woningaanpassing voor ouderen (60- plussers) en personen met een handicap

Indien een inwoner van Maaseik zijn woning wenst aan te passen aan de specifieke behoeften van een oudere of een gezinslid met een beperking kan hij hiervoor terecht bij het Toegankelijkheidsbureau voor een individueel advies woningaanpassing. Dit advies geeft een antwoord op alle vragen over het aanpassen van de woning, hulpmiddelen, financiële tussenkomsten, ...

Voor het uitbrengen van een advies wordt een huisbezoek afgelegd. Tijdens het huisbezoek zal ingegaan worden op de knelpunten in de woning en zullen er tips en richtlijnen besproken worden. Er wordt onderzocht voor welke premies mensen in aanmerking komen en welke stappen hiervoor ondernomen moeten worden. Er wordt m.a.w. een totaal advies op maat gegeven, waarbij zowel technische als financiële aspecten aan bod komen.

Het advies woningaanpassing van het Toegankelijkheidsbureau wordt ingepast in de totale dienstverlening van de Stad, waardoor de samenwerking tussen de Stadsdiensten en de dienstverlenende sector wordt gestimuleerd.

Hoe werkt het ?

Een cliënt kan op twee manieren een aanvraag doen voor een advies woningaanpassing:

Wie kan er aanspraak maken op de adviesverlening ?

De doelgroepen die aanspraak kunnen maken op de gratis adviesverlening zijn :

Bijkomende voorwaarden:

Wat kost het ?

Een totaal advies woningaanpassing, inclusief het huisbezoek en de rapportage, kost 87 € (incl. BTW). Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Stadsbestuur van Maaseik en het Toegankelijkheidsbureau wordt de advieskost betaald aan het Toegankelijkheidsbureau. De adviesverlening voor elke inwoner van Maaseik die tot de doelgroep behoort, is bijgevolg gratis.