Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Nieuws » Vlaams-Brabant kent subsidies bovenlokale sportinfrastructuur toe

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Vlaams-Brabant kent subsidies bovenlokale sportinfrastructuur toe

Gemeenten, sportclubs en -federaties die kwaliteitsvolle, regionale sportinfrastructuur realiseren kunnen rekenen op een aanzienlijke bijdrage van de provincie, die kan oplopen tot 150.000 euro.

De deputatie heeft aan de hand van een bevraging van de sportfederaties en de gemeenten als prioriteiten voor 2009 atletiek, turnen en wielrennen vastgelegd.

Subsidieaanvragen moeten jaarlijks uiterlijk op 1 maart worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 30 % van de investeringskosten.

 http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/subsidiereglement-bovenlokale-sportinfrastructuur_tcm5-13164.pdf