Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Nieuws » Vlaams Minister Jo Vandeurzen brengt bezoek aan Toegankelijkheidsbureau en aan Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Vlaams Minister Jo Vandeurzen brengt bezoek aan Toegankelijkheidsbureau en aan Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Een van de speerpunten van het beleid van Minister Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is inclusie. Dit betekent dat personen met een handicap meer toegang moeten krijgen tot de gewone voorzieningen zoals openbaar vervoer, onderwijs, tewerkstelling,? Een goede insluiting in de samenleving van personen met een handicap, ouderen,? vraagt dan om toegankelijkheid op alle terreinen. Als Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid geeft Enter aan toegankelijkheid een concrete invulling. Op 9 september 2010 werd tijdens een werkbezoek van de Minister aan Enter en aan het Toegankelijkheidsbureau dieper ingezoomd hoe zorg, inclusie en toegankelijkheid hand in hand kunnen gaan. Want het is duidelijk: ?Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst?.

Minister Jo Vandeurzen legt in zijn welzijnsbeleid terecht een grote klemtoon op inclusie “… personen met een handicap moeten zoveel mogelijk als gewone burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en hun leven in eigen handen nemen…”. Toegankelijkheid speelt in het inclusieverhaal een cruciale rol. Alle levensdomeinen, onderwijs, tewerkstelling, mobiliteit, cultuur en vrijetijdsbesteding moeten actieve stappen zetten om de toegankelijkheid ervan te verbeteren en daardoor hun terrein inclusief te kunnen inkleuren. Tijdens het werkbezoek werd besproken hoe het expertisecentrum Enter toegankelijkheid in de verschillende domeinen probeert in te bedden.

Als pionier in Vlaanderen timmert het Toegankelijkheidsbureau al jaren aan de weg. In 2006 mondde dit uit in de oprichting van Enter, het Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid. Met haar inhoudelijke en technische deskundigheid rond integrale toegankelijkheid en Universal Design geeft Enter de vele gezichten van toegankelijkheid vorm. Enter draagt bij tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid als partner van Gelijke Kansen Vlaanderen, De Lijn, VIPA,... Enter heeft heel wat deskundigheid in huis op verschillende vlakken: wonen van ouderen, meegroeiwonen, inspiratiebundels voor de zorgsector, adviezen op vlak van mobiliteit, welzijn, zorgwonen,… Door verschillende websites wordt de kennis van toegankelijkheid uitgedragen. Enter inspireert, informeert en sensibiliseert. Toegankelijkheidsbureau vzw is actief in Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Het adviesbureau heeft een samenwerkingsovereenkomst met 39 gemeentebesturen en met 2 sociale huisvestingsmaatschappijen. Naast toegankelijkheidsadvies, kan iedereen ook bij de organisatie terecht voor toegankelijkheidsdoorlichtingen, informatieverstrekking, vorming,…

Bezoek minister Vandeurzen 

Op bovenstaande foto staan van links naar rechts:
Rik Mondelaers, voorzitter Enter
Nico Schepers, voorzitter Toegankelijkheidsbureau
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Mieke Broeders, directeur Enter en directeur Toegankelijkheidsbureau

Nieuwsoverzicht