Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Nieuws » Uitbreiding provinciaal adviseringsproject rond toegankelijkheid

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Uitbreiding provinciaal adviseringsproject rond toegankelijkheid

Reeds drie jaar kunnen lokale overheden en beroep doen op een pakket van 20 gratis toegankelijkheidsadviesuren voor projecten in eigen beheer.

Ongeveer 85% van de lokale overheden maakte de afgelopen periode al gebruik van dit systeem.

Ondertussen werd ook de Vlaamse verordening toegankelijkheid goedgekeurd die de lokale overheden een belangrijke rol geeft op het vlak van controle van bouwaanvraagdossiers voor het luik toegankelijkheid.

Uit de vele vragen die het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) de laatste maanden mocht ontvangen blijkt dat deze taak, vaak voor problemen zorgt.

Om de lokale overheden te ondersteunen heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist het adviesaanbod uit te breiden naar dossiers die niet eigen zijn aan het lokaal bestuur.

Concreet kunnen de stedenbouwkundige diensten de ingediende plannen laten controleren op toegankelijkheid door de vzw Toegankelijkheidsbureau.

Werkwijze

De stedenbouwkundige diensten sturen een schrijven met de vraag tot advies, samen met een kopie van de bouwaanvraag naar de vzw Toegankelijkheidsbureau. Een kopie van de brief (dus niet de plannen) moet ook gestuurd worden aan het PST.

Het Toegankelijkheidsbureau zal binnen een termijn van 30 dagen een advies overmaken aan de betrokken stedenbouwkundige dienst.

Aantal adviezen

Het aantal planadviezen dat jaarlijks kan aangevraagd worden is beperkt per lokale overheid. We raden dan ook aan het systeem enkel te gebruiken voor grotere dossiers.

Info: Alexander Leysen, toegankelijkheidsdeskundige van de provincie Vlaams-Brabant, 016/26.73.91 alexander.leysen@vlaamsbrabant.be.

rolmeter

Nieuwsoverzicht