Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Samenwerking » Sociale Bouwmaatschappij

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Convenant Sociale Bouwmaatschappijen

Convenant Sociale Bouwmaatschappij Woonpunt Zennevallei

In juni 2013 heeft het Toegankelijkheidsbureau een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de sociale huisvestingsmaatschappij'Woonpunt Zennevallei'. Naast de twee samenwerkingsovereenkomsten in Limburg met Nieuw Dak en Maaslands Huis is het Woonpunt Zennevallei de eerste huisvestingsmaatschappij in de provincie
Vlaams-Brabant die met het Toegankelijkheidsbureau een duurzamesamenwerkingsovereenkomst afsluit.

Woonpunt Zennevallei is actief in Vlaams-Brabant, meer bepaald in de gemeenten Halle, Beersel, St.-Pieters-Leeuw, St. Genesius Rode en Pepingen.

Woonpunt Zennevallei wil op een gestructureerde wijze een toegankelijkheidsbeleid in haar werking implementeren en zal hiervoor systematisch beroep doen op het Toegankelijkheidsbureau.

Het Toegankelijkheidsbureauis dan ook de bevoorrechte partner voor de advisering van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten van het Woonpunt. 

Nieuw Dak en Maaslands Huis

Sinds 2005 heeft het Toegankelijkheidsbureau een convenant met de sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak. Nieuw Dak is een sociale bouwmaatschappij actief in Limburg bij het bouwen en renoveren en de verhuur van sociale woningen.

In augustus 2010 werd er met een tweede sociale huisvestingsmaatschappij nl. Maaslands Huis een convenant afgesloten. Net als Nieuw Dak wil Maaslands Huis op een gestructureerde wijze een toegankelijkheidsbeleid in haar werking implemeteren.

Via een samenwerkingsovereenkomst met het Toegankelijkheidsbureau kan Nieuw Dak en Maaslands Huis systematisch beroep doen op de ondersteuning van het Toegankelijkheidsbureau.

Het Toegankelijkheidsbureau is bevoorrechte partner voor advisering woningaanpassing en advisering nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.