Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Samenwerking » Gemeenten

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Convenanten met gemeenten

Toegankelijkheid is een beleidsdomein van de gemeente. Het gemeentelijk beleid staat van alle beleidsniveaus het dichtst bij de burger. De hier genomen beslissingen zijn immers het duidelijkst zichtbaar en hebben rechtstreeks impact op het leven van de mensen.

Een eerste aandachtspunt is de toegankelijkheid van de eigen infrastructuur, straatinrichting, openbare ruimten en dienstverlening.

Het gemeentebestuur heeft ook belangrijke bevoegdheden, zoals de controle op de naleving van de wettelijke toegankelijkheidsvoorschriften bij bouwvergunningen, het onderhoud van straten en voetpaden, politieaandacht voor foutparkeerders, de uitreiking van terrasvergunningen,....

Via de oprichting van een toegankelijkheidscel of adviesraden kunnen gebruikers, zoals personen met een handicap en ouderen, rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van de gemeentelijke beleidslijnen op het vlak van toegankelijkheid en het opzetten van sensibilisatiecampagnes.

Voor de uitvoering van dit toegankelijkheidsbeleid kan het gemeentebestuur beroep doen op de expertise en de ervaring van het Toegankelijkheidsbureau.

De dienstverlening aan gemeenten bestaat in eerste instantie uit de technische advisering van bouw- of verbouwingswerken, aanleg en herinrichting van straten, pleinen, openbare ruimten en publieksvoorzieningen.

Naast deze technische advisering kan het Toegankelijkheidsbureau ook ingeschakeld worden voor de ondersteuning van vormingsactiviteiten en opleiding, en de begeleiding bij het uitwerken van een beleidsplan toegankelijkheid.

Een interessante formule is het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst biedt niet alleen financiële voordelen maar betekent ook een vertrouwde partner bi wie het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke diensten gemakkelijk terecht kunnen voor ondersteuning. Is uw gemeente geïnteresseerd in een samenwerkingsovereenkomst met het Toegankelijkheidsbureau? Wij komen graag langs om dit nader toe te lichten aan het schepencollege of aan de gemeentelijke diensten. Neem hiervoor contact op met Fenneken Spaan.

Inmiddels hebben reeds 38 gemeenten in de provincie Limburg en Vlaams-Brabant een convenant met het Toegankelijkheidsbureau afgesloten.