Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Samenwerking » Provinciebesturen

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Convenanten met provinciebesturen

Provinciebesturen spelen een cruciale rol om te komen tot een betere toegankelijkheid. Naast de voorbeeldfunctie van het toepassen van toegankelijkheid in het provinciaal beleid, kunnen zij alle initiatieven in de provincie coördineren, impulsen geven en vooral lokale besturen stimuleren en faciliteren om een toegankelijkheidsbeleid te voeren. In de schoot van de provinciebesturen zijn er hiertoe Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid opgericht die onder andere belast zijn met de coördinatie en de uitvoering van het provinciaal toegankelijkheidsbeleid. Zij hebben ook een signaalfunctie naar de Vlaamse overheid.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft een convenant met de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Provincie Limburg

De provincie Limburg heeft een sleutelrol gespeeld bij de uitbouw van het Toegankelijkheidsbureau. Zo heeft het Toegankelijkheidsbureau sinds 1997 een convenant met de provincie Limburg en is het daardoor de bevoorrechte partner van de provincie bij de ontwikkeling van het provinciaal toegankelijkheidsbeleid. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid. Vaste opdrachten van het Toegankelijkheidsbureau in het kader van deze convenant zijn:

Daarnaast is sensibilisatie een belangrijke constante in de convenant. Hiervoor kunnen jaarlijks andere accenten gelegd worden.

Ook projectmatig wordt er samengewerkt met de provincie Limburg.

Provincie Vlaams-Brabant

In 2001 werd een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie Vlaams-Brabant. In nauwe samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid van de provincie Vlaams-Brabant wordt getimmerd aan een geïntegreerd provinciaal toegankelijkheidsbeleid.

Vaste opdrachten van het Toegankelijkheidsbureau in het kader van deze convenant zijn:

Daarnaast kunnen jaarlijks andere accenten gelegd worden.

Ook projectmatig wordt er samengewerkt met de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant heeft ook een subsidieregelement ter ondersteuning van gemeenten die adviezen wensen of een toegankelijkheidsonderzoek of screenings willen uitvoeren.

Daarnaast heeft het Toegankelijkheidsbureau een vaste opdracht voor het geven van informatie en adviesverlening woningaanpassingen, dit in nauwe samenwerking met de dienst wonen van Vlaams-Brabant.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft ook een kantoor in Vlaams-Brabant.