Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding » Mobilitieit

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Mobilitieit

Naast de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving is een toegankelijk (openbaar) vervoer een absolute voorwaarde voor personen met een handicap om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Niet alleen de toegankelijkheid van transportmiddelen is hier van belang.

Om zich vlot van punt a naar b te verplaatsen moeten vaak verschillende obstakels overwonnen worden. Om te kunnen spreken van  toegankelijk vervoer moeten alle onderdelen van de vervoersketen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. We denken hierbij aan de voetpaden, de oversteekplaatsen, de haltes, de stations, het rollend materieel en de aansluitingsmogelijkheden. Ook toegankelijke, begrijpbare informatie en een klantvriendelijke service zijn onmisbaar.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft normenbundels ontwikkeld voor ondermeer aangepaste taxi's, spoorwegstations, bussen, trams, halte-infrastructuur en omgeving en de informatievoorzieningen. Naast onderzoek worden ondermeer projecten van de NMBS, taxibedrijven, De Lijn en De Kusttram geadviseerd.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft een samenwerkingsovereenkomst met De Lijn.

Zo adviseert het Toegankelijkheidsbureau De Lijn bij pilootprojecten in heel Vlaanderen bij de aankoop van rollend materieel en informatievoorzieningen. Ook de opleiding van chauffeurs wordt door ons verzorgd.

Gemeenten en provincies kunnen eveneens via een convenant beroep doen op de expertise van de mobiliteitsadviseur van het Toegankelijkheidsbureau. Dit kan gaan over een concreet advies inzake de toegankelijkheid van pleinen en straataanleg, oversteekplaatsen en geleidelijnen voor blinden en slechtzienden, aanpassing van taxi's, minibusjes,...