Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Informatie » Publicaties

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Publicaties

Om toegankelijkheid te promoten heeft het Toegankelijkheidsbureau brochures samengesteld met concrete richtlijnen over toegankelijkheid of die handvaten aanreiken om rond toegankelijkheid aan de slag te gaan. Sommige publicaties zijn door het Toegankelijkheidsbureau zelf uitgegeven; andere zijn samengesteld in opdracht van een overheid of andere instanties.

Het overzicht beperkt zich tot de actuele publicaties die nog verkrijgbaar zijn.

Wenkenbladen toegankelijkheid van

Deze wenkenbladen bieden op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze een aantal richtlijnen en tips om de toegankelijkheid voor iedereen te verzekeren. Zo krijgt men alvast een zicht op de toegankelijkheidseisen die gesteld worden. Voor de concrete toepassing in de praktijk is maatwerk aangewezen. Hiervoor kan men bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor advies en begeleiding.

Een groot deel van de bestaande wenkenbladen werd in de loop van het voorbije jaar gereviseerd en aangepast aan de recente regelgeving rond toegankelijkheid en aan de nieuwe actualiteiten in de desbetreffende sectoren door Enter vzw, het Vlaamse Expertisecentrum Toegankelijkheid.

Eind november 2010 werden deze vernieuwde wenkenbladen dan gepubliceerd.

Op dit moment zijn er een 20-tal verschillende wenkenbladen beschikbaar (opmerking: deze PDF-documenten zijn niet volledig toegankelijk voor screenreaders):

Grotere hoeveelheden van de wenkenbladen kunnen gratis worden besteld op onderstaand adres:

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaamse Overheid
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: (02) 553 58 46
Fax: (02) 553 51 38
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be  

Andere recente publicaties van het Toegankelijkheidsbureau

Draaiboek ‘Musea zonder drempels: de gids wijst de weg' (2008)

Het Toegankelijkheidsbureau ontwikkelde met steun van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van de Vlaamse overheid, in het kader van de oproep 2007 voor subsidiëring van participatie- of experimentele projecten het draaiboek ‘Musea zonder drempels: de gids wijst de weg'. Het draaiboek is een concreet instrument voor het ondersteunen van verantwoordelijken van musea, museumgidsen en educatieve medewerkers bij het verbeteren van de toegankelijkheid van hun museumaanbod, dienstverlening en infrastructuur.

Het draaiboek werd uitgewerkt in 7 afzonderlijke delen die ieder als pdf-document downloadbaar zijn. Ieder deel staat op zich, maar de verschillende delen bouwen uiteraard voort op elkaar.

U kan hier de verschillende delen van het draaiboek ‘Musea zonder drempels: de gids wijst de weg' downloaden.

Deel 1 - Situering en opzet (PDF 1 MB)

Deel 2 - Integrale toegankelijkheid (PDF 1 MB) 

Deel 3 - Fysieke toegankelijkheid (PDF 1,20 MB)

Deel 4 - Toegankelijkheid van informatie, communicatie & dienstverlening (PDF 1 MB)

Deel 5 - Toegankelijkheid, gidsen & werkvormen (PDF 1,10 MB)

Deel 6 - De proef op de som (PDF 1MB)

Deel 7 - Bronnen & relevante achtergrondinformatie (PDF 1MB)

Draaiboek ‘Woonadvies voor ouderen' (2006)

Het Toegankelijkheidsbureau ontwikkelde met steun van de provincie Limburg het draaiboek: "Woonadvies voor ouderen, een belangrijke schakel in het lokale woonbeleid". Het draaiboek is een concreet instrument voor lokale besturen om het zelfstandig wonen van ouderen in de gemeente te ondersteunen. Het kan besteld worden bij het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid .

Ideeënbundel ‘Cultuur zonder drempels' (2005)

De Ideeënbundel ‘Cultuur zonder drempels', uitgewerkt door het Toegankelijkheidsbureau in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid, bevat nuttige tips, inspirerende voorbeelden en ideeën voor cultuurcentra om hun dienstverlening en aanbod in de brede zin toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

De bundel kan besteld worden bij het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid.

Hindernissen kunnen we missen. (Materialenkoffer) (2003)

Om de toegankelijkheid van voetpaden te verbeteren, ontwikkelde het Toegankelijkheidsbureau samen met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid een materialenkoffer ‘Hindernissen kunnen we missen' met actiemateriaal, achtergrondteksten, ...
De materialenkoffer van de campagne ‘Hindernissen kunnen we missen' kan besteld worden bij het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid .

Video "De nieuwe normmens" (1999)

Deze video toont het belang van ontwerpen voor iedereen en van een systematische en beleidsmatige benadering van toegankelijkheid.
Deze video kan je bestellen bij het Toegankelijkheidsbureau.

Jaarverslagen / folders / handouts

Jaarverslag 2012 download (PDF 8 MB)

Dit materiaal kan je bestellen bij het Toegankelijkheidsbureau.

Andere publicaties