Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding » Publieke gebouwen en openbare ruimten

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Publieke gebouwen en openbare ruimten

Om openbare ruimtes en gebouwen, klein- en grootschalige bouwprojecten en publieke diensten effectief voor iedereen toegankelijk te maken, kan men bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor een advies op maat.

Als men van bij het begin van het ontwerp rekening houdt met de principes van ontwerpen voor iedereen en men aandacht schenkt aan de kleinste details, hoeft toegankelijkheid niet meer te kosten. Door het Toegankelijkheidsbureau vanaf de ontwerpfase in te schakelen, verhoogt men de kans op een integraal toegankelijk gebouw. De meerprijs is dan minimaal.

De ruimtelijke behoeften van personen met een motorische, visuele, auditieve en verstandelijke handicap en/of personen met astma en allergieën worden getoetst aan het ontwerp. De bedoeling is dat de eisen van alle personen met een beperking en ook ouderen geïntegreerd worden zodat men komt tot ontwerpen voor iedereen.

Adviesprocedure

Een advies voor publieke gebouwen wordt gegeven door een gespecialiseerde architect of bouwkundig ingenieur. Het inwinnen van het toegankelijkheidsadvies bij de start van het ontwerpproces, zorgt voor een optimale integratie van toegankelijkheidseisen in het bouwconcept. Daarom worden de plannen van het voorontwerp gecheckt op  toegankelijkheid en eventuele knelpunten in kaart gebracht. Voor bestaande gebouwen kan eventueel voorafgaand een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden op basis van een plaatsbezoek.

De resultaten worden besproken met de ontwerper (en bouwheer) en in onderling overleg worden oplossingen gezocht voor de kritieke punten. Na aanpassing van het ontwerp wordt een adviesrapport opgesteld, waarna de bouwvergunning kan aangevraagd worden. Technische ondersteuning tijdens de werken kan zorgen voor een vlekkeloze uitvoering van de plannen. Bij de controle van de werken wordt, indien het advies uitgevoerd is, een attest van toegankelijkheid afgeleverd. De gegevens van het geadviseerde gebouw kunnen worden opgenomen in de databank Toegankelijk Vlaanderen met toegankelijkheidsinformatie over publieke gebouwen.

Alles wordt in het werk gesteld om het advies zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat het geen vertraging van het bouwdossier met zich mee brengt.

De kostprijs van het advies is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw of openbare ruimte. Er wordt vrijblijvend een offerte opgemaakt.

Subsidies

Sommige overheden geven een volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor het inwinnen van een toegankelijkheidsadvies van het Toegankelijkheidsbureau.

Provincie Limburg

Publieke gebouwen

Reglement betreffende de subsidiëring van aankoop, bouwen en verbouwen van voorzieningen voor personen met een handicap

Sport

Provinciaal subsidiereglement inzake de subsidiëring van kleine aanpassingswerken aan Limburgse sportaccommodaties ten behoeve van personen met een handicap

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van aangepaste sport-en revalidatieuitrusting voor verenigingen voor gehandicapten

Provincie Vlaams-Brabant

Publieke gebouwen

Provinciaal subsidiereglement inzake toegankelijkheidsadvisering van lokale openbare infrastructuren

Sport

Subsidies voor sportinitiatieven voor personen met een handicap

Welzijn

Provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Hasselt

Publieke gebouwen

Toegankelijkheidstoelage om aanpassingen te verrichten aan een zaak (handel of horeca), medisch kabinet of een ontmoetingslokaal, ten behoeve van houders van een kinderwagen, rolstoelgebruikers, ouderen en vele anderen

Houthalen-Helchteren

Publieke gebouwen

Subsidiereglement voor het toegankelijk maken van publieke gedeelten van handels- of horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en de beroepsruimten van beoefenaars van vrije beroepen

Overpelt

Publieke gebouwen

Gemeentelijke premie voor aanpassingswerken in functie van toegankelijkheid in handels- en horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en beroepsruimtes van vrije beroepen

Riemst

Publieke gebouwen

Gemeentelijke premie voor aanpassingswerken in functie van toegankelijkheid in handels- en horecazaken, gebouwen in de dienstverlenende sector en beroepsruimtes van vrije beroepen

Overheden, bedrijven, bouwmaatschappijen, en andere instanties die regelmatig bouwen, kunnen een gunsttarief krijgen door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Toegankelijkheidsbureau.