Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Samenwerking » Vlaams niveau

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Samenwerking op Vlaams niveau

Ado-Icarus

Ado-Icarus vzw beheert en organiseert momenteel diensten voor zelfstandig wonen in 4 Vlaamse provincies: Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Sinds 2004 heeft Ado-Icarus een convenant afgesloten voor haar werking in heel Vlaanderen. Ado-Icarus doet beroep op het Toegankelijkheidsbureau voor de technische advisering en opvolging bij de uitbouw of verbouwing van woonprojecten. Ook de vorming en ondersteuning bij het sensibiliseren en promoten van fysische en mentale toegankelijkheid kan voorwerp uitmaken van de dienstverlening.

Gelijke Kansen Vlaanderen

Het Toegankelijkheidsbureau wordt voor zijn algemene werking ondersteund door de Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Mobiliteit en Sociale Economie. Binnen de administratieve cel ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen' wordt het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid voorbereid en uitgevoerd.

In de schoot van het Toegankelijkheidsbureau werd in 2006 ENTER, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid opgericht.

Dit expertisecentrum biedt technische en inhoudelijke ondersteuning aan het Vlaamse beleid en heeft een coördinerende rol ten aanzien van de toegankelijkheidsinitiatieven in Vlaanderen.

De Lijn

Voor de ondersteuning in haar toegankelijkheidsbeleid ondertekende De Lijn een convenant met het Toegankelijkheidsbureau.

Een belangrijk onderdeel in deze samenwerking is de implementatie van de normenbundel ‘Toegankelijkheid van Infrastructuur en Toegankelijkheid van Rollend Materiaal' die het Toegankelijkheidsbureau voor De Lijn ontwikkelde.

Verder bestaat deze uitgebreide dienstverlening o.a. uit het ter beschikking stellen van een helpdesk, opleiding en vorming van het personeel van De Lijn, begeleiding van pilootprojecten en advies van grote projecten, bundeling en coördinatie van de gebruikersreacties, ...

Toerisme Vlaanderen

Het Toegankelijkheidsbureau voerde verschillende studieopdrachten uit voor Toerisme Vlaanderen. Sinds 2004 heeft Toerisme Vlaanderen een vaste samenwerkingsovereenkomst met het Toegankelijkheidsbureau voor inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van het Actieplan Toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen. Ook voor het verzorgen van vorming schakelt Toerisme Vlaanderen het Toegankelijkheidsbureau regelmatig in.

Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft als doelstelling de bevordering van het maatschappelijk, fysisch en psychisch welzijn van senioren, personen met een handicap en andere zorgbehoevende in het hoofdstedelijk gewest Brussel. Het Kenniscentrum is de inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van woon-zorg-zones en houdt zich bezig met volgende opdrachten: studiecentrum en gegevensbank, denktank in zorgvernieuwing, stimulator van nieuwe ontwikkeling inzake wonen en zorg, adviesorgaan inzake levensloopbestendig wonen, netwerkontwikkelaar, ondersteuner voor opleiding en rekrutering van dienst- en zorgverleners, rapporteur en sensibilisatiekanaal naar overheid en werkveld,… Naast het ondersteunen van de ontwikkeling van de verschillende woon-zorg-zones is het centrum ook bezig met vernieuwende woonvormen, zoals kangoeroewonen, clusterwonen, duplexwonen, geïntegreerd wonen en dergelijke, met telkens een grote aandacht voor toegankelijkheid.

Sinds 2008 heeft het Kenniscentrum Woonzorg Brussel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het Toegankelijkheidsbureau is hierdoor de technische partner om het kenniscentrum technisch en inhoudelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van woon-zorg-zones, het toegankelijk maken van straten en pleinen en de ondersteuning van het zelfstandig wonen.