Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Informatie » Wetgeving

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Wetgeving

U vindt hieronder een overzicht van de huidige wetgeving:

In België heeft elk gewest zijn eigen wetgeving: er is een Vlaamse, een Brusselse en een Waalse wetgeving die elk op zich richtlijnen geven voor het toegankelijk maken van gebouwen en/of de omgeving.

Wetgeving Vlaanderen

Waar de regelgeving zich beperkt tot de minimale, op plan afleesbare basiselementen m.b.t. toegankelijkheid, gaat het gelanceerde ‘Handboek publiek toegankelijke gebouwen' heel wat verder. Het handboek is terug te vinden op de website http://www.toegankelijkgebouw.be/.

Wenst u op de hoogte te blijven van het thema toegankelijkheid in publieke gebouwen?

Schrijf u in op deze nieuwsbrief!

Wetgeving Brussel

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest:

Titel IV : Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit

Titel VII: De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan (11 april 2003).

Wetgeving Wallonië

BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING tot wijziging, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van het algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het publiek of voor gemeenschappelijk gebruik en hun toegankelijkheid voor en gebruik door personen met verminderde beweeglijkheid (25 januari 2001 (PDF 72 KB)).

De antidiscriminatie-wetgeving in België.

Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ( 10 mei 2007 (PDF 105 KB)).

Overzicht Europese wetgeving

In 2001 maakte het Toegankelijkheidsbureau en 'Living Research and Development' een overzicht van de Europese Wetgeving. Het rapport 'Accessibility legislation in Europe. Status report on building regulations, standards, design guidelines and others measures for ensuring acces to the built environment for persons with disabilities (PDF 284 KB)' kan je hier downloaden.

Websites

Via volgende websites kan u ook zelf de wetgeving opzoeken.

België

Europa